Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

CVCX- Đảng ủy Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021 nhằm bồi dưỡng kiến thức cho các đảng viên. Nội dung tập huấn bao gồm các nội dung về công tác kết nạp đảng viên; Công nhận đảng viên chính thức; Phát thẻ, quản lý thẻ và bảo quản thẻ đảng viên; Chuyển sinh hoạt Đảng; Chế độ đảng phí; Sinh hoạt chi bộ và một số công tác khác.

Bí thư Trần Chí Cường phát biểu tại lớp tập huấn