Người phát ngôn

Ông: Lê Công Phương
Chức vụ: Giám đốc
Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM

Số 02 Công Trường Quốc Tế, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh