Công ty TNHH MTV Công Viên Cây Xanh

   Công ty Công Viên Cây Xanh được thành lập theo quyết định số 389/QĐ-UB ngày 25/06/1977 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh và chuyển sang loại hình doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích theo quyết định số 174/QĐ-UB ngày 05/12/1997 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh. Ngày 21/07/2010, công ty được chuyển sang loại hình Công ty TNHH Một Thành Viên Công Viên Cây Xanh Thành Phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 3195/QĐ-UBNDTP ngày 21/07/2010 của Uỷ ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh.
Trụ sở chính số 02 Công Trường Quốc Tế, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.
   Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của công ty:
   - Hoạt động công ích: quản lý, duy tu, cải tạo và xây dựng mới các công trình công cộng (công viên, vườn hoa, vườn thú, cây xanh đô thị, ...).
   - Hoạt động kinh doanh khác: Dịch vụ phục vụ khách tham quan, khai thác kinh doanh cây, hoa kiểng, hội hoa xuân; Tư vấn dự án; Lắp đặt hệ thống điện và điện chiếu sáng các công viên; Đại lý kinh doanh xăng dầu; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ gỗ; Sản xuất phân bón hữu cơ, gạch xi măng; Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (không hoạt động tại trụ sở công ty); Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô; Dịch vụ tưới nước, rửa đường.
   * Vốn điều lệ: 54.091.000.000 đồng.
   Cùng với sự phát triển đi lên của cả nước và thành phố, Công ty đã có những bước tiến vượt bậc, thực hiện tốt và hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp. Đặc biệt Công ty đã được nhà nước trao tặng Huân Chương Lao Động Hạng II và Hạng III cho tập thể cán bộ công nhân viên với các thành tích đạt được.
   * Các đơn vị trực thuộc:
       1. Công viên Trung Tâm 
       2. Công viên Lê Văn Tám 
       3. Công viên Tao Đàn
       4. Công viên Gia Định A
       5. Công viên Gia Định B 
       6. Xí nghiệp Công viên Cây xanh 1 
       7. Xí nghiệp Công viên Cây xanh 2 
       8. Xí nghiệp Công viên Cây xanh 3 
       9. Xí nghiệp Công viên Cây xanh 4 
      10. Xí nghiệp Công viên Cây xanh 5 
      11. Xí nghiệp Vận tải Xây dựng
      12. Xí nghiệp Dịch vụ Bảo vệ
      13. Vườn ươm Đông Thạnh 
      14. Vườn ươm Hiệp Thành