Khối thi đua 20 và Khối thi đua 21 Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023

      CVCX – Sáng ngày 14/9/2023, tại Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (Công ty), các khối thi đua nội bộ Công ty gồm: Khối thi đua 20 và Khối thi đua 21 đã tổ chức Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023 của Khối thi đua 20 
Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023 của Khối thi đua 21