Khối thi đua 20 và 21 tổng kết phong trào thi đua năm 2023

      CVCX – Sáng ngày 19/12 và ngày 27/12/2023, Khối thi đua 20 và 21 – Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM tổ chức buổi tổng kết phong trào thi đua năm 2023.
      Tham dự buổi tổng kết có ông Nguyễn Doãn Hải – Phó Giám đốc Công ty cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Khối thi đua 20 và 21.
      Theo kết quả chấm điểm và xếp hạng năm 2023, Phòng Kỹ thuật dẫn đầu Khối thi đua 20, Công viên Lê Văn Tám dẫn đầu Khối thi đua 21.


Buổi tổng kết phong trào thi đua năm 2023 Khối thi đua 20

 Buổi tổng kết phong trào thi đua năm 2023 Khối thi đua 21