Khối thi đua 17 lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua năm 2021

CVCX- Ngày 19/4/2021 tại Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, đại diện các đơn vị Khối thi đua 17 đã cùng góp ý cho dự thảo Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua năm 2021 của Khối. Các đại biểu đại diện cho 13 doanh nghiệp thuộc Khối thi đua 17 đã cùng thảo luận các nội dung chính về Quy chế hoạt động, Kế hoạch và tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2021. Ngày 23/4/2021 các đơn vị sẽ ký kết giao ước thi đua năm 2021.