Khối thi đua 17 ký kết giao ước thi đua năm 2021

CVCX- Ngày 23/4/2021 tại Lễ ký kết thi đua năm 2021 do Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM- Trưởng Khối thi đua 17 tổ chức, các đơn vị trong khối đã cùng thông qua các dự thảo Quy chế hoạt động Thi đua Khen thưởng; Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua; Bảng nội dung điểm thi đua; Bảng nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2021 của Khối.


Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua 17 ký kết giao ước thi đua năm 2021
Các đơn vị trong Khối thi đua 17 đã cùng ký kết giao ước thi đua năm 2021 với sự chứng kiến của ông Đỗ Hữu Bằng- Cán bộ Ban Thi đua Khen thưởng TP.HCM. Trong Hội nghị “Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021” diễn ra ngày 14/4/2021, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân TP.HCM tặng cờ thi đua năm 2020.