Kết nạp Đảng viên mới

CVCX- Vừa qua Đảng bộ Công ty vừa kết nạp 2 đảng viên mới, đó là chị Đinh Thị Hảo- Công nhân Xí nghiệp Công viên cây xanh 3 và chị Đỗ Thị Sen- Công nhân Vườn ươm Đông Thạnh. Đảng viên Đỗ Thị Sen thuộc Chi bộ Khối Vườn ươm được kết nạp theo Quyết định số 46-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP. Đảng viên Đinh Thị Hảo thuộc Chi bộ Xí nghiệp Vận tải xây dựng được kết nạp theo Quyết định số 47-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP.Chị Đỗ Thị Sen nhận hoa chúc mừng

Trao quyết định kết nạp Đảng đến chị Đinh Thị Hảo