Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định 130/NĐ-CP

CVCX- Ngày 03/3/2021 Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM đã tổ chức hội nghị triển khai và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 theo Nghị định 130/NĐ-CP.


Ông Nguyễn Doãn Hải- Trưởng phòng Hành chính Nhân sự hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập