Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023 và Kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Công ty (25/6/1977 – 25/6/2023)

      CVCX- Sáng ngày 22/6/2023, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (Công ty) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023 và Kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Công ty (25/6/1977 – 25/6/2023) tại Hội trường Công ty.

Đại biểu tham dự Hội nghị
Ông Lê Công Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023
Ông Trần Chí Cường – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên ôn lại truyền thống 46 năm xây dựng và phát triển Công ty.      
Ông Đỗ Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
      Nhân dịp này Công ty đã biểu dương và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 -2023, thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023, thành tích xuất sắc trong phong trào Văn hóa – Văn nghệ.
Đỗ Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố trao Giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 -2023
Ông Trần Chí Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 -2023
Ông Lê Anh Khoa – Phó Chủ tịch Công đoàn các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP.HCM trao Giấy khen gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước quý I năm 2023
Ông Lê Công Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trao Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023
Ông Ngô Công Bảo – Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty trao Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023
Ông Nguyễn Doãn Hải – Phó Giám đốc Công ty trao Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023
Bà Lê Thị Mai Hồng – Phó Giám đốc Công ty trao Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Anh – Phó Giám đốc Công ty trao Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023
Ông Nguyễn Thành Nhân – Chủ tịch Công đoàn Công ty và Bà Lê Thị Trang Đài – Bí thư Đoàn thanh niên Công ty trao Giấy khen các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Văn hóa – Văn nghệ

Bà Bùi Thị Phụng Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao Giấy khen các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Văn hóa – Văn nghệ.
Đội văn nghệ Công ty biểu diễn tại Hội nghị