Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Công ty Quý II năm 2023 và Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022- 2025

      CVCX- Sáng ngày 29/6/2023, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (Công ty) đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Công ty Quý II năm 2023 và Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022- 2025 tại Hội trường Công ty, đồng chí Trần Chí Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty chủ trì Hội nghị.
     Chương trình Hội nghị gồm 2 phần:
     - Phần I Sinh hoạt Đảng bộ Công ty Quý II năm 2023 với 2 nội dung là: Nghe chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TP.HCM” với báo cáo viên của đồng chí Tô Đại Phong – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và Sơ kết 06 tháng đầu năm 2023, triển khai chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2023;
     - Phần II Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022- 2025. Đồng chí Ngô Thành Tuấn - Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
      Nhân dịp này Đảng bộ Công ty biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022-2023.


Đồng chí Tô Đại Phong – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo chuyên đề
Đồng chí Trần Chí Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty báo cáo sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2023.
Đồng chí Ngô Thành Tuấn - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Ngô Thành Tuấn và đồng chí Trần Chí Cường trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023

Đồng chí Lê Công Phương- Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023

Đồng chí Ngô Công Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023
Đồng chí Nguyễn Mạc Hoàng Thụy Yến Xuân và đồng chí Trần Chí Cường trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023