Hội nghị Sinh hoạt chuyên đề và Sơ kết hoạt động Đảng bộ Quý III năm 2023

      CVCX – Ngày 05/10/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (Công ty) tổ chức Hội nghị Sinh hoạt chuyên đề và Sơ kết hoạt động Đảng bộ Quý III năm 2023, tại hội trường Công ty, đồng chí Trần Chí Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên chủ trị Hội nghị.
      Chương trình Hội nghị gồm có 2 nội dung chính:
    - Phần I: Sinh hoạt chuyên đề “Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và “Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” với báo cáo viên là Tiến sĩ Phạm Ngọc Lợi - Trưởng phòng quản lý đào tạo - Học viện Cán bộ TP.HCM.
     - Phần II: Sơ kết hoạt động Quý 3 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ Quý 4 năm 2023 của Đảng bộ Công ty.
       Nhân dịp này Đảng bộ Công ty biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 29 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2023 cấp Công ty.
      Một số hình ảnh tại Hội nghị
Tiến sĩ Phạm Ngọc Lợi - Trưởng phòng quản lý đào tạo - Học viện Cán bộ TP.HCM báo cáo chuyên đề sinh hoạt Đảng bộ Quý 3
Đồng chí Trần Chí Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tóm tắt hoạt động Đảng bộ Quý 3, triển khai chương trình công tác Quý 4 năm 2023
Đồng chí Trần Chí Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên trao giấy khen cho các tập thể điển hình “Dân vận khéo” năm 2023
Đồng chí Ngô Công Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên trao giấy khen cho các cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2023
Đồng chí Lê Thị Mai Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty trao giấy khen cho các cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2023
Đồng chí Nguyễn Doãn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty trao giấy khen cho các cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2023
Đồng chí Trần Chí Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên trao giấy khen cho các cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2023