Hội nghị kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2023) và Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

      CVCX- Sáng ngày 28/7/2023, Công đoàn Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (Công ty) đã tổ chức Hội nghị kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2023) và Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, tại Hội trường Công ty.
     Chương trình Hội nghị gồm 2 nội dung chính:
     - Phần I tập huấn “Nội quy lao động” do Bà Nguyễn Thị Xuân Lan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự là báo cáo viên, kết hợp nghe chuyên đề “Văn hoá doanh nghiệp” do Bà Nguyễn Thị Minh Giang - Tổng Giám đốc Huấn luyện Newing là báo cáo viên.
      - Phần II của Hội nghị là Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2023) và Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023. Ông Lê Anh Khoa - Phó Chủ tịch Công đoàn các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.             
      Nhân dịp này Công đoàn Công ty khen thưởng cho 15 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm 2023 và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2023 – 2024 cho 20 cháu vượt khó học giỏi cấp Công ty.
       Ngoài ra Công đoàn Công ty thông tin đến hội nghị về các nữ công nhân lao động Công ty được tuyên dương “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022 cấp Công đoàn Khối.

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Hành chính nhân sự tập huấn Nội quy lao động Công ty
Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn, huấn luyện Newing báo cáo viên chuyên đề Văn hóa doanh nghiệp
Ông Nguyễn Thành Nhân – Chủ tịch Công đoàn Công ty sinh hoạt truyền thống lịch sử hình thành và phát triển của Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Công ty
Bà Bùi Thị Phụng Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023
Ông Lê Anh Khoa – Phó Chủ tịch Công đoàn các Dịch vụ Công ích và Dịch vụ Thương mại TP.HCM phát biểu chỉ đạo cho phong trào CNVC-LĐ
và hoạt động của Công đoàn Công ty
Bà Lê Thị Mai Hồng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty phát biểu và gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ,
đoàn viên Công đoàn Công ty nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Ông Lê Anh Khoa và ông Nguyễn Thành Nhân trao Giấy khen cho các Nữ Công nhân lao động được tuyên dương “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
năm 2022 cấp Công đoàn Khối
Ông Nguyễn Thành Nhân trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm 2023
Bà Bùi Thị Phụng Anh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm 2023
Ông Lê Anh Khoa và bà Lê Thị Mai Hồng trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm 2023
Ông Nguyễn Thành Nhân và ông Trần Thiện Hồng – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong
hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm 2023
Bà Bùi Thị Phụng Anh và bà Lê Thị Trang Đài – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong
hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm 2023
Bà Phạm Thị Kim Khen - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Nữ công Công đoàn các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP.HCM và ông Nguyễn Thành Nhân trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm 2023
Bà Lê Thị Mai Hồng và ông Nguyễn Thành Nhân trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2023-2024 cho các cháu vượt khó học giỏi cấp Công ty
Bà Phạm Thị Kim Khen và bà Bùi Thị Phụng Anh trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2023-2024 cho các cháu vượt khó học giỏi cấp Công ty