Hội nghị họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2023)

      CVCX – Ngày 28/10/2023, Công đoàn các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TPHCM (Công đoàn Khối) tổ chức Hội nghị họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2023); Tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Người tốt việc tốt”, “Dân vận khéo”, “Lao động giỏi – lao động sáng tạo” năm 2023.
     Nhân dịp này, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (Công ty) vinh dự được Ban Thường vụ Công đoàn Khối Quyết định khen thưởng cho 08 tập thể và 22 cá nhân với nội dung cụ thể như sau:
  • 04 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
  • 04 tập thể và 08 cá nhân thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo” năm 2023
  • 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” năm 2023
  • 02 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” năm 2023
      Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị
 
Tập thể có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
Cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
Tập thể điển hình “Dân vận khéo” năm 2023

Cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2023

Cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” năm 2023

Cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” năm 2023

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Khối chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Công ty