Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn Công ty năm 2023

     CVCX – Sáng ngày 18/11/2023, Công đoàn Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (Công ty) tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ Công đoàn đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Dân vận khéo”; “Người tốt việc tốt”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2023 - Cấp Công đoàn Công ty theo Kế hoạch số 12/KH-CVCX-CĐ ngày 31/10/2023 của Công đoàn Công ty.
    Đến tham dự hội nghị có Ông Trương Hồng Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng là báo cáo viên chương trình tập huấn “Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham gia khiếu nại, tố cáo” và “Quy trình giải quyết tranh chấp lao động”.
    Nhân dịp này Công đoàn Công ty đã biểu dương, khen thưởng cho 14 tập thể và 20 cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 09 tập thể và 19 cá nhân thực hiện tốt “Dân vận khéo”; 16 cá nhân đạt danh hiệu gương “Người tốt việc tốt” và 12 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”.
Ông Trương Hồng Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP.HCM, báo cáo viên chương trình tập huấn
nghiệp vụ Công đoàn năm 2023.

Ông Nguyễn Thành Nhân – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ông Ngô Bắc Đẩu - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công ty trao giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 Bà Nguyễn Thị Xuân Lan – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự trao giấy khen cho các cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”

 Bà Bùi Thị Phụng Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao giấy khen cho các cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty trao giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt “Dân vận khéo”

 Ông Phạm Trần Trọng Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công ty trao giấy khen cho các cá nhân thực hiện tốt “Dân vận khéo”

 Bà Nguyễn Thị Xuân Lan trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu gương “Người tốt việc tốt”

Bà Bùi Thị Phụng Anh trao giấy khen cho các cá nhân nhân gương “Người tốt việc tốt”

 Ông Ngô Bắc Đẩu trao giấy khen cho các cá nhân đạt “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”

 Ông Phạm Trần Trọng Hiền trao giấy khen cho các cá nhân đạt “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”

 
Một số hình ảnh khác tại Hội nghị