Hội nghị tổng kết Đảng năm 2023 và Sinh hoạt chuyên đề

     CVCX – Sáng ngày 12/03/2024 tại hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (Đảng ủy Công ty) tổ chức Hội nghị tổng kết Đảng năm 2023, đề ra chương trình công tác năm 2024 của Đảng bộ Công ty; thông tin kết quả kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng và đảng viên năm 2023; Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.
     Hội nghị được nghe đồng chí Tô Đại Phong - Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo chuyên đề: Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XIII của Đảng và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.
     Nhân dịp này, Đảng bộ Công ty tổ chức biểu dương, khen thưởng 01 chi bộ “Hoàn thành xuất sắc tiêu biểu” năm 2023 và 31 đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.
 Đồng chí Tô Đại Phong - Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo chuyên đề
 Đồng chí Đỗ Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 Đồng chí Trần Chí Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 và thông tin kết quả kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2023
 Đồng chí Trần Chí Cường trao giấy khen cho Chi bộ Khối vườn ươm đạt danh hiệu Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc” tiêu biểu năm 2023
 
Đồng chí Đỗ Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố trao giấy khen cho Đảng viên đạt danh hiệu
“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023
 Đồng chí Lê Công Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trao giấy khen cho Đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023
 Đồng chí Nguyễn Mạc Hoàng Thụy Yến Xuân – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh văn phòng Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thành phố và đồng chí Nguyễn Doãn Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty trao giấy khen cho Đảng viên đạt danh
hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023
 Đồng chí Lê Thị Mai Hồng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty
trao giấy khen cho Đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023