Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Công ty Quý II năm 2024 và Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021

     CVCX- Sáng ngày 28/6/2023, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (Công ty) đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Công ty Quý II năm 2024 và Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, triển khai chương trình 6 tháng cuối năm 2024 và Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tại Hội trường Công ty, đồng chí Trần Chí Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty chủ trì Hội nghị.
    Chương trình Hội nghị gồm 2 phần:
      - Phần I Sinh hoạt Đảng bộ Công ty Quý II năm 2024 với nội dung là: Triển khai hướng dẫn xây dựng mô hình “Chi bộ 4 Tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 Tốt”
     - Phần II Báo cáo Sơ kết 06 tháng đầu năm 2024, triển khai chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Công ty và Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.
    Nhân dịp này Đảng bộ Công ty biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” giai đoạn 2021 - 2024 cấp Công ty.
 Đồng chí Trần Chí Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty triển khai hướng dẫn xây dựng mô hình “Chi bộ 4 Tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 Tốt”; 
Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2024
 
Đồng chí Đỗ Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 Đồng chí Trần Chí Cường trao Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2024
 Đồng chí Lê Công Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trao Giấy khen cho các cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2024
 Đồng chí Ngô Công Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty trao Giấy khen cho các cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2024
 Đồng chí Lê Thị Mai Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty trao Giấy khen cho các cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2024