Hội cựu chiến binh Cụm thi đua 5 ký kết giao ước thi đua năm 2024

      CVCX - Sáng ngày 27/3/2024, Hội Cựu chiến binh (HCCB) Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (Công ty) – Cụm trưởng thi đua 5 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua cụm năm 2024. Cụm thi đua 5 Hội Cựu chiến binh Quận 3 gồm có 9 thành viên.
       Đến tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Nam Từ - Chủ tịch HCCB Quận 3, đồng chí Trần Chí Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty, đồng chí Trần Thiện Hồng – Chủ tịch HCCB Công ty cùng đại diện thành viên trong Cụm thi đua 5.
       Một số hình ảnh tại hội nghị
Đồng chí Trần Thiện Hồng – Chủ tịch HCCB Công ty – Cụm trưởng thi đua 5 thông qua Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua năm 2024 và
Quy chế hoạt động thi đua - Khen thưởng của Cụm thi đua 5
Đồng chí Bùi Nam Từ - Chủ tịch HCCB Quận 3 phát biểu tại Hội nghị
Đại diện Trưởng các thành viên trong Cụm thi đua 5 ký kết thi đua năm 2024