Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024

     CVCX – Sáng ngày 29/3/2024, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (Công ty) đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 tại Hội trường Công ty.
     Đến tham dự Hội nghị, có sự hiện diện của bà Đoàn Thị Hằng Nga - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thành phố; Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP.HCM; Ông Trần Chí Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty; Ông Lê Công Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và đặc biệt là sự hiện diện của 140 đại biểu chính thức gồm đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu tại Hội nghị Người lao động của các phòng, đơn vị trực thuộc, đại diện cho 1.122 cán bộ và người lao động của Công ty.
     Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động tại Công ty, qua đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua: Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết năm 2023; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024; Báo cáo trích lập các quỹ năm 2023; Báo cáo tóm tắt công tác thi đua năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân Dân nhiệm kỳ 2022 - 2024 và chương trình năm 2024; Quy chế thực hiện Dân chủ ở cơ sở và Quy chế Hội nghị Người lao động.
     Hội nghị đã tiến hành Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2026 gồm 09 người và Ban đại diện Người lao động tham gia đối thoại định kỳ nhiệm kỳ 2024 – 2026 gồm 25 người.
    Tại Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho 01 tập thể, 05 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2022, 2023); Bằng chứng nhận cho 03 tập thể lao động xuất sắc năm 2023 và Công ty trao tặng Giấy khen cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2023; Giấy Biểu dương cho các cá nhân đã tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự năm 2023.

 Ông Trần Chí Cường – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty trao tặng Bằng chứng nhận của Ủy ban nhân dân Thành phố cho 03 tập thể lao động xuất sắc đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố
 Ông Lê Công Phương – Giám đốc Công ty trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho Tập thể và các cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
02 năm liên tục (2022, 2023), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố
 Ông Trần Chí Cường trao tặng Giấy khen của Công ty cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2023
 Ông Lê Công Phương trao tặng Giấy khen của Công ty cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2023
 Ông Ngô Công Bảo - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty trao tặng Giấy khen của Công ty cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2023
 Bà Lê Thị Mai Hồng - Phó Giám đốc Công ty trao tặng Giấy khen của Công ty cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2023
Ông Nguyễn Doãn Hải - Phó Giám đốc Công ty trao tặng Giấy khen của Công ty cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2023
 Bà Nguyễn Thị Huỳnh Anh – Phó Giám đốc Công ty trao tặng Giấy khen của Công ty cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2023
 Ông Nguyễn Doãn Hải - Phó Giám đốc Công ty trao tặng Giấy biểu dương cho các cá nhân đã tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự năm 2023
 
Ban đại diện Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2026 ra mắt Hội nghị
 
Ban đại diện Người lao động tham gia đối thoại định kỳ nhiệm kỳ 2024 – 2026 ra mắt Hội nghị
Một số hình ảnh khác tại Hội nghị