Giao lưu văn nghệ kỷ niệm 10 năm kết nghĩa với Sư đoàn 5

CVCX- Kỷ niệm 10 năm kết nghĩa giữa Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM và Sư đoàn 5, đồng thời chào mừng ngày truyền thống Sư đoàn, tối ngày 18/11/2020 đoàn nghệ sĩ của Sân khấu Trống Đồng- đơn vị trực thuộc Công ty đã tổ chức giao lưu văn nghệ tại tỉnh Tây Ninh với các chiến sĩ Sư đoàn 5.
Ảnh các chiến sĩ hưởng ứng nhiệt tình và giao lưu với các nghệ sĩ