Chiêu sinh

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
 
Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo kỹ thuật chuyên ngành Công viên Cây xanh thuộc Công ty TNHH MTV Công Viên Cây Xanh TP. Hồ Chí Minh liên kết cùng Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam mở lớp chuyên đề: “CHĂM SÓC BẢO DƯỠNG CÂY XANH”
Thời gian và chương trình học:
 30 tiết (6 buổi).
04 chuyên đề. Cụ thể:
 

Ngày Buổi Nội dung Người phụ trách Số tiết
Thứ 1, 27/3
Lý thuyết
S 1.Khái quát chung về cây xanh đô thị.
2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản cây xanh đường phố.
Ô. Phạm văn Hiếu 05
C 3.Kỹ thuật cắt tỉa
- Cắt tỉa tạo dáng
- Cắt tỉa định hình
- Cắt tỉa bảo dưỡng
- Cắt tỉa thu gọn tán
4.Kỹ thuật đốn hạ
Ô. Lê Minh Trung 05
Thứ 2, 28/3
Thực hành
  Kỹ thuật sử dụng dây.
          Chuẩn bị: dây 10mm, 12mm, 18mm, 30mm.
          Thực hành:
Thắt gùi, chầu dây, các mối cột ( cột gút, cột thong lọng, cột mối tàu, cột mối mão)
Nắm dây gốc, dây ngọn, xả dây.
Xác định vị trí và ước lượng sức tải để chọn lóc lách
Làm nài dây.
Thắt dây an toàn, lên cây loại 1
 
 
 
 Kỹ thuật sử dụng cưa  đơn.
          Chuẩn bị: Cưa đơn, cành nhánh.
          Thực hành:Thao tác dưới đất, dứt lóng, dọn vệ sinh công trường, dũa cưa.
Kỹ thuật sử dụng cưa máy.
          Chuẩn bị: Cưa máy
          Thực hành:Thao tác dưới đất, cắt cành, đốn hạ, dũa cưa.
 
10
Thứ 3, 29/3
Thực hành
  Kỹ thuật cắt tỉa Kỹ thuật đốn hạ 10
 
Thời gian :   Đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 25/3/2015.
 Khai giảng ngày 27/3/2015
 - Sáng: 8 giờ - 11giờ
                   - Chiều : 13.30 giờ - 16.30 giờ
Dự trù kinh phí: 1.500.000 đồng / học viên.
Giấy chứng nhận do Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam cấp.
 
Địa điểm học: 
·        Hội trường Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh, số 2 Công trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
.        Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo - Công viên Gia Định, đường Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. 
 
 
Địa điểm ghi danh:
·        Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo - Công viên Gia Định, đường Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM - Đt: 08.38 447 430 hoặc di động 0902 686 536 (gặp cô Cầm). Email: camnguyen2112@gmail.com
.        Phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM, số 2 Công trường quốc tế, Phường 6, Quận 3, TP.HCM - Đt: 08.38 292 796 (gặp cô Hương) hoặc di động 0903 911 024 (gặp Ô. Trung). 
 
Chương trình học và các chi tiết khác xin vui lòng liên hệ:
TS. Lê Minh Trung
ĐT: 0903 911 024
Email:       tiensitrung@yahoo.com
                 tiensitrungcvcx@gmail.com
Website:  www.congviencayxanh.com.vn