Hội hoa xuân - Chợ hoa Tết TP.HCM

Thông báo - V/v Tổ chức chợ Hoa Tết Nhâm Thìn - năm 2012

THÔNG BÁO V/v Tổ chức chợ Hoa Tết Nhâm Thìn - năm 2012         Được sự chấp ...

Tổ chức Hội Hoa Xuân thành phố Hồ Chí Minh, Nhâm Thìn - năm 2012

THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội Hoa Xuân thành phố Hồ Chí Minh, Nhâm Thìn - năm 2012 Chủ ...

Tổ chức chợ Hoa Tết Tân Mão - năm 2011

THÔNG BÁO V/v Tổ chức chợ Hoa Tết Tân Mão - năm 2011. Được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, ...