Xí nghiệp Vận tải Xây dựng kết nạp đảng viên mới

CVCX- Ngày 09/01/2021 chi bộ Xí nghiệp Vận tải xây dựng đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với anh Nguyễn Thành Đông - UV BCH Đoàn Thanh niên Công ty, nhân viên Kỹ thuật Xí nghiệp CVCX 3 ( theo Quyết định số 43-QĐ/ĐU ngày 31/12/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố). Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Chí Cường - UV BTV Đảng ủy Khối DNTP,  Bí thư Đảng ủy Công ty. Nhân dịp này chi bộ Xí nghiệp Vận tải xây dựng kết hợp tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá đối với tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020.
Phụng Anh

Anh Nguyễn Thành Đông nhận quyết định kết nạp Đảng

Ông Trần Chí Cường chúc mừng đảng viên mới Nguyễn Thành Đông