Xét chọn 05 đề tài SKCTKT đợt 1 năm 2021

CVCX- Ngày 20/10/2021 Hội đồng Xét duyệt đề tài SKCTKT Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh đã tổ chức xét duyệt 05 đề tài SKCTKT đợt 1 năm 2021. Hội đồng đã xem xét, góp ý và thống nhất thông qua 05 đề tài SKCTKT gồm: Ứng dụng tin học (Sử dụng các thuật toán trong Excel) vào công tác lập hồ sơ hoàn công chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh- Phòng Kỹ thuật; Cải tiến bảng cảnh báo công trường đang thi công di động- XN CVCX 2; Ứng dụng công nghệ điều khiển không dây phục vụ quá trình kiểm tra sửa chữa hệ thống tưới tự động- XN CVCX 5; Đánh giá hiệu quả kinh tế và kỹ thuật trong việc cải tiến công cụ dụng cụ trong công tác bứng cây đường phố- Vườn ươm Đông Thạnh; Ứng dụng hệ thống tưới tự động phục vụ quá trình chăm sóc cây trên lô từ sáng kiến dẫn nước Kênh Đông về vườn ươm Tam Tân- Vườn ươm Hiệp Thành. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Anh- Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt đánh giá cao tính ứng dụng, hiệu quả của các đề tài SKCTKT và yêu cầu các nhóm nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh đề tài theo góp ý của các thành viên Hội đồng Xét duyệt và trình ký duyệt trước ngày 31/10/2021.