Trao quà hỗ trợ gia đình công nhân lao động bị ảnh hưởng thiên tai tại miền Trung

CVCX- Ngày 23/11/2020 Chính quyền và Công đoàn Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đã tổ chức trao quà cho gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai tại miền Trung. Đợt trao quà lần này gồm 10 phần, mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng góp phần hỗ trợ gia đình các công nhân lao động giải quyết khó khăn trước mắt.  

Ảnh: Lãnh đạo Công ty trao quà hỗ trợ cho các công nhân lao động