Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

CVCX- Ngày 12/01/2021 Đảng ủy Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố lần thứ II nhiệm kỳ 2020- 2025 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, đề ra chương trình công tác năm 2021.

Ông Đỗ Văn Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố 
Nội dung sinh hoạt chuyên đề Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố lần thứ II nhiệm kỳ 2020- 2025 do ông Đỗ Văn Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố báo cáo nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên về  những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và điểm mới trong Nghị quyết.

Bí thư Trần Chí Cường đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020
Tại hội nghị, ông Trần Chí Cường- Bí thư Đảng ủy Công ty cũng đã đánh giá những kết quả đạt được và chưa đạt được của Đảng bộ Công ty trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đồng thời xác định chỉ tiêu, kế hoạch và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021.