Tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ phận

   Thực hiện kế hoạch, thông báo số 82/TB-CVCX-CĐ ngày 24/8/2017 của Công đoàn công ty về việc tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ phận. Ngày 20/9/2017, Công đoàn Bộ phận Khối Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022. Được biết đây là Công đoàn bộ phận thứ 5 đã tổ chức đại hội. Các Công đoàn Bộ phận còn lại sẽ tiếp tục tổ chức đại hội cho đến hết ngày 30/9/2017 và Công đoàn Công ty dự kiến sẽ tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở Công ty Nhiệm kỳ XVI (2017 – 2022) từ ngày 29/9/2017 đến 10/10/2017. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị lớn của tổ chức công đoàn được toàn thể đoàn viên công đoàn công ty đón nhận và nhiệt tình tham gia.
   Một số hình ảnh diễn ra tổ chức Đại Hội Công đoàn bộ phận