Tổ chức các lớp tập huấn và thi nâng bậc thợ cho công nhân

CVCX- Từ ngày 11/11/2021 đến ngày 24/12/2021 Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh tổ chức các lớp tập huấn và thi nâng bậc thợ cho người lao động. Các lớp tập huấn và thi dành cho công nhân Khối công viên bắt đầu từ ngày 11/11/2021, kết thúc vào ngày 17/12/2021 với các nội dung chính: Kỹ thuật trồng và chăm sóc mảng xanh; Thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh trên mảng xanh; Các quy định về công tác duy tu, nghiệm thu về công tác chăm sóc bảo dưỡng thường xuyên công viên mảng xanh; Công tác duy trì, an toàn lao động trong hệ thống tưới tự động, hồ phun nước, thiết bị thể dục thể thao và trò chơi thiếu nhi trong công viên mảng xanh. Đối với công nhân Khối cây xanh các lớp học và thi bắt đầu từ ngày 12/11/2021, kết thúc vào ngày 24/12/2021 với các nội dung: Trồng cây xanh đô thị; Chống sửa cây nghiêng; Bó và bứng bầu cây; Cắt tỉa cây xanh đô thị…

Các công nhân học lý thuyết về kỹ thuật trồng cây xanh đường phố

Thực hành bứng bầu cây tại vườn ươm