Thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em” và ngày Gia Đình VN 28/6

      Thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em” và ngày Gia Đình VN 28/6, Ban Chấp hành Công đoàn Cty Công viên cây xanh đã tổ chức các hoạt động:

     Tặng quà cho 772 cháu thiếu nhi là con của công nhân lao động (CNLĐ) Công ty. Mỗi phần quà trị giá 50.000 đ.

     Hỗ trợ toàn bộ chi phí cho 17 cháu là học sinh giỏi được tham dự trại hè Thanh Đa với tổng số tiền 11.050.000 đ.

     Tổ chức lễ phát thưởng cho 242 học sinh giỏi (mỗi phần quà trị giá 150.000 đ) và tặng 12 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 6.400.000 đ.


     Thăm hỏi và tặng quà cho 16 gia đình CNLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền 9.500.000 đ.

     Ngoài ra Ban Nữ Công Cty cũng phát động các chị em nữ CNLĐ đóng góp ủng hộ quỹ từ thiện xã hội do Ban Nữ công Sở Giao thông vận tải phát động hàng năm, để giúp đỡ các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền thu được là 6.820.000 đ.Thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em” và ngày Gia Đình VN 28/6, Ban Chấp hành Công đoàn Cty Công viên cây xanh đã tổ chức các hoạt động:

     Tặng quà cho 772 cháu thiếu nhi là con của công nhân lao động (CNLĐ) Công ty. Mỗi phần quà trị giá 50.000 đ.

     Hỗ trợ toàn bộ chi phí cho 17 cháu là học sinh giỏi được tham dự trại hè Thanh Đa với tổng số tiền 11.050.000 đ.

     Tổ chức lễ phát thưởng cho 242 học sinh giỏi (mỗi phần quà trị giá 150.000 đ) và tặng 12 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 6.400.000 đ.

     Thăm hỏi và tặng quà cho 16 gia đình CNLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền 9.500.000 đ.

     Ngoài ra Ban Nữ Công Cty cũng phát động các chị em nữ CNLĐ đóng góp ủng hộ quỹ từ thiện xã hội do Ban Nữ công Sở Giao thông vận tải phát động hàng năm, để giúp đỡ các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền thu được là 6.820.000 đ.

     Thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em” và ngày Gia Đình VN 28/6, Ban Chấp hành Công đoàn Cty Công viên cây xanh đã tổ chức các hoạt động:

     Tặng quà cho 772 cháu thiếu nhi là con của công nhân lao động (CNLĐ) Công ty. Mỗi phần quà trị giá 50.000 đ.

     Hỗ trợ toàn bộ chi phí cho 17 cháu là học sinh giỏi được tham dự trại hè Thanh Đa với tổng số tiền 11.050.000 đ.

     Tổ chức lễ phát thưởng cho 242 học sinh giỏi (mỗi phần quà trị giá 150.000 đ) và tặng 12 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 6.400.000 đ.

     Thăm hỏi và tặng quà cho 16 gia đình CNLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền 9.500.000 đ.

     Ngoài ra Ban Nữ Công Cty cũng phát động các chị em nữ CNLĐ đóng góp ủng hộ quỹ từ thiện xã hội do Ban Nữ công Sở Giao thông vận tải phát động hàng năm, để giúp đỡ các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền thu được là 6.820.000 đ.