Thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng và tặng quà thương binh

CVCX- Ngày 10/12/2020 Công đoàn Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh cùng đại diện các đoàn thể Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Công ty đã đến thăm mẹ VNAH Nguyễn Thị Mành và thương binh Phan Văn Đu tại xã Thái Mỹ- huyện Củ Chi. Đây là một trong những hoạt động của Công đoàn Công ty hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12
Ảnh: Đại diện Công đoàn và các đoàn thể thăm hỏi tặng quà mẹ Nguyễn Thị Mành và thương binh Phan Văn Đu