Tập huấn vệ sinh, an toàn lao động năm 2015

      Trong 2 ngày 8 và 9/10, tại Hội trường Công ty MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đã diễn ra lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho lực lượng an toàn vệ sinh viên của Công ty.
Được biết, đây là giai đoạn 1 trong kế hoạch tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị phụ thuộc trong năm 2015 của Hội đồng Bảo hộ Lao động Công ty. Giai đoạn 2 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11, huấn luyện cho người lao động trực tiếp sản xuất.

      Công tác huấn luyện ở giai đoạn 1 là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động Công ty nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động cho lực lượng an toàn vệ sinh viên theo quy định; nâng cao kiến thức, ý thức về việc chấp hành công tác an toàn vệ sinh lao động cho người lao động khi làm việc để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tai nạn…