Tập huấn an toàn vệ sinh lao động

CVCX- Ngày 15/7/2020 Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM phối hợp với Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng tổ chức Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 1-2.
 
Khóa huấn luyện do Thạc sĩ Phan Thanh Ẩn- Giảng viên An toàn lao động phụ trách gồm các nội dung chính: Tổng quan về công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); Hệ thống văn bản pháp luật ATVSLĐ; Nghĩa vụ- Trách nhiệm- Quyền hạn của người sử dụng lao động trong công tác quản lý an toàn tại doanh nghiệp; Nhận diện mối nguy và biện pháp kiểm soát tại nơi làm việc; Văn hóa an toàn trong doanh nghiệp. Lớp tập huấn được Công ty tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần nhằm cập nhật các quy định pháp luật và trang bị kiến thức cần thiết trong công tác ATVSLĐ cho CB-CNV