Sơ kết cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 19/5/2014-19/5/2015

          Ngày 17/4, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đã tổ chức sơ kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 19/5/2014-19/5/2015.

         Theo báo cáo cho biết trong năm qua, Đảng bộ Công ty đã nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2014 - 2015. Việc thực hiện Chỉ thị 03 dần đi vào nền nếp, thúc đẩy việc thực hiện Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ, góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ.

         Một số nội dung chủ yếu như tổ chức học tập chuyên đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tổ chức thảo luận trong chi bộ và lập bảng đăng ký tập thể của chi bộ, triển khai đăng ký Sổ tay “Làm theo gương Bác”: mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ lĩnh vực công tác của từng cá nhân đăng ký nội dung, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2014, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tiêu chí đạo đức cán bộ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên: Duy trì việc phân công đảng viên kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ; áp dụng tiêu chí đạo đức cán bộ, đảng viên Công ty để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.

         Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty cũng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tham gia các buổi học tập chuyên đề do Đảng ủy Công ty tổ chức; tổ chức thông tin, tuyên truyền trong quần chúng, nhân dân; phát động các phong trào học tập, làm theo và các phong trào thi đua yêu nước…
Tại hội nghị, Đảng ủy Công ty đã biểu dương 3 tập thể và 8 cá nhân cấp Công ty tiêu biểu trong Cuộc vận động giai đoạn 19/5/2014-19/5/2015. Đồng thời đề xuất Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố biểu dương một tập thể là Chi bộ Cửa ngõ Đông và 3 cá nhân gồm đồng chí Nguyễn Huy Tuấn, Bí thư chi bộ, giám đốc Xí nghiệp Vận tải xây dựng và chế biến gỗ – chi bộ Xí nghiệp Vận tải xây dựng và chế biến gỗ, đồng chí Nguyễn Hải Thông, Phó Bí thư chi bộ Cửa Ngõ Đông, PGĐ XN Dịch vụ Sân vườn – chi bộ Cửa Ngõ Đông và đồng chí Nguyễn Thị Nga, Tổ trưởng sản xuất công viên Trung Tâm – chi bộ công viên Trung Tâm.

         Cùng ngày, tại Hội trường Công ty cũng diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) do đồng chí Trương Đăng Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty chủ trì và báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh” do đồng chí Tô Đại Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo.