Ra mắt Ban chỉ huy quân sự tự vệ công ty

          Ngày 28/3, công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đã tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 79 năm ngày thành lập lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2014) đồng thời ra mắt Ban chỉ huy quân sự tự vệ của công ty.
        Hội nghị đã công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ Ban chỉ huy quân sự tự vệ công ty gồm: ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc công ty giữ chức chỉ huy trưởng, ông Nguyễn Doãn Hải, Giám đốc Công viên Cửa ngõ đông giữ chức chính trị viên, ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý cây xanh 2 giữ chức chính trị viên phó và ông Trần Thiện Hồng, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Văn phòng giữ chức chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự công ty.
       Tại đây, ông Trần Thiện Hồng đã ôn lại truyền thống 79 năm của lực lượng dân quân tự vệ, một trong những bộ phận của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
        Nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng dân quan tự vệ, Trung tá Cao Thanh Hải, Phó Tham mưu Ban chỉ huy quân sự quận 3 cho rằng muốn thu hút lực lượng dân quân tự vệ thì công ty phải có chế độ, chính sách phù hợp. Trong năm 2014, tập trung tổ chức tốt công tác huấn luyện và bồi dưỡng tập huấn cho Ban chỉ huy quân sự tự vệ của công ty.