Lễ kết nạp đảng viên mới

   Ngày 08/8/2017, tại hội trường Công ty, chi bộ Văn phòng 1 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Đồng Kim Hoa, nhân viên phòng Tài chính Kế toán. Buổi lễ được diễn ra nghiêm túc và thực hiện theo quy trình của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
   Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Công ty đã kết nạp 18 quần chúng ưu tú vào Đảng nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ Công ty lên 158 đảng viên (trong đó: 151 chính thức, 07 dự bị).
 
Văn phòng Đảng ủy – Bùi Thị Phụng Anh