Ký kết giao ước thi đua giữa các công ty thuộc khối thi đua số 5 năm 2016

Chiều 24/5/2016, tại Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM đã diễn ra buổi ký kết giao ước thi đua năm 2016 của Khối thi đua số 5.
Đến dự lễ ký kết có ông Tôn Thất Hòa Lộc- Phó Trưởng Phòng Tổ chức -hành chính Ban Thi đua khen thưởng TP.HCM và đại diện Ban Giám Đốc, Chủ tịch Công đoàn và cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối thi đua số 5.
   Tại lễ ký kết, các đại biểu đã thảo luận đóng góp và thống nhất dự thảo Quy chế hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua 5.
    Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tôn Thất Hòa Lộc, Phó Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng đánh giá cao nội dung dự thảo Quy chế hoạt động và bình xét thi đua của khối đã được Khối trưởng và các thành viên xây dựng, góp ý phù hợp quy định của UBND, đồng thời ông cũng đóng góp một số ý kiến trong tổ chức hoạt động của khối.
    Cũng tại đây, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 5 đã ký kết giao ước thi đua năm 2016 với các nội dung: đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị, sản xuất kinh doanh trong năm đạt hiệu quả so với kế hoạch, công tác xây dựng đội ngũ CB-CNV; xây dựng phong trào phát huy sáng kiến kỹ thuật,cải tiến phương pháp phục vụ; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; thực hiện tốt chính sách pháp luật nhà nước đối với người lao động, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội; thực hiện chủ trương phát triển kinh tế; hưởng ứng phong trào thi đua khen thưởng và thực hiện công tác an ninh quốc phòng, văn minh công sở, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi sinh, môi trường... gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Doãn Hải, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM giới thiệu nội dung buổi lễ ký kết