Khối thi đua 21 và 22 tổng kết phong trào thi đua năm 2022

CVCX – Sáng ngày 09/12/2022 và ngày 13/12/2022, tại Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (Công ty), các khối thi đua nội bộ Công ty gồm: Khối thi đua 21 và Khối thi đua 22 đã tổ chức buổi tổng kết phong trào thi đua năm 2022.

Buổi tổng kết phong trào thi đua năm 2022 Khối thi đua 21
 

Tổng kết phong trào thi đua năm 2022 Khối thi đua 22