Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ miền Trung

CVCX- Ngày 01/12/2020 Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty Công viên cây xanh TPHCM đã thông qua danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ khắc phục các thiệt hại về cây xanh do mưa bão tại các tỉnh miền Trung. Về tập thể khen thưởng Xí nghiệp Công viên Cây xanh số 1 và Xí nghiệp Công viên Cây xanh số 2; Về cá nhân gồm: anh Nguyễn Văn Nghiệp, Đinh Thái Liêm, Huỳnh Mạnh Hùng, Phạm Quốc Vương, Lâm Văn Trọng, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Hoàng Việt, Tạ Duy Lộc.
Nhằm chia sẻ khó khăn trong khắc phục các thiệt hại về cây xanh do mưa bão tại các tỉnh miền Trung, Công ty đã điều động nhân lực và trang thiết bị đến Huế vào tháng 9/2020 và đến Tam Kỳ vào tháng 10/2020.
Ảnh: Anh em công nhân tại các tỉnh miền Trung