Kết nạp đảng viên mới

CVCX-Ngày 25/11/2020 Chi bộ Công viên Gia Định đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đối với đồng chí Võ Trường Sơn - Phó Bí thư chi đoàn Công viên Gia Định theo Quyết định số 14-QĐ/ĐUK ngày 11/11/2020.

Phụng Anh
Bí thư chi bộ Công viên Gia Định Nguyễn Thị Thanh Thùy trao quyết định đến anh Võ Trường Sơn