Kết nạp đảng viên mới ở khối công viên

CVCX- Ngày 15/01/2021 chi bộ Công viên Lê Văn Tám đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với chị Đinh Thị Như Huế - Công nhân Công viên Lê Văn Tám (theo Quyết định số 41-QĐ/ĐU ngày 31/12/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP) với sự tham dự của ông Nguyễn Doãn Hải - UV BTV Đảng ủy Công ty.

Ông Mai Ngọc Ánh- GĐ Công viên Lê Văn Tám trao Quyết định đến chị Đinh Thị Như Huế

Ông Nguyễn Doãn Hải chúc mừng đảng viên mới
Ngày 16/01/2021 chi bộ Công viên Tao Đàn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với chị Bùi Lê Dung nhân viên Công viên Tao Đàn (theo Quyết định số 42-QĐ/ĐU ngày 31/12/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP) với sự tham dự của ông Ngô Công Bảo - UV BTV Đảng
ủy Công ty.

Ông Phạm Chí Cường- GĐ Công viên Tao Đàn trao Quyết định và tặng hoa đến chị Bùi Lê Dung

Ông Ngô Công Bảo chúc mừng đảng viên mới
Nhân dịp này chi bộ Công viên Lê Văn Tám và chi bộ Công viên Tao Đàn cũng đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá đối với tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020.
Phụng Anh