Kết nạp 2 đảng viên mới thuộc khối Văn phòng

            Sáng 6/11, Chi bộ Văn phòng 2 thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú là bà Trần Thị Thanh Hoa, công tác tại phòng Tổ chức Hành chính và ông Ngô Duy Đông, công tác tại phòng Kỹ thuật, nâng tổng số đảng viên mới toàn Công ty được kết nạp từ đầu năm 2014 đến nay lên 6 người.

           Lễ kết nạp đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của điều lệ Đảng với sự tham dự của ông Trương Đăng Hùng, Bí thư Đảng ủy và đại diện Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cùng toàn thể các đảng viên Chi bộ Văn phòng 2. Đại diện chi bộ Văn phòng 2, đồng chí Chương Thị Minh Thảo, Bí thư chi bộ Văn phòng 2 đã trao Quyết định kết nạp Đảng và phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Trần Thị Thanh Hoa và đồng chí Ngô Duy Đông trong thời gian thử thách 12 tháng.