Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2013

     Ngày 28/3, Đảng ủy công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2013 và sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
Đảng ủy Công ty đánh giá: Năm 2013 là một năm có nhiều khó khăn, biến động đối với công ty. Đảng ủy công ty đã lãnh đạo ổn định tình hình tư tưởng, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động phục vụ người dân Thành phố nhân dịp lễ, Tết như: Chợ hoa, Hội hoa xuân; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng; có nhiều hình thức nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng của người lao động như: tổ chức đối thoại giữa người lao động với lãnh đạo công ty, duy trì hoạt động tổ dư luận xã hội; tổ chức cho cán bộ, đảng viên về nguồn kết hợp sinh hoạt chính trị và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng, người lao động trong việc chung tay xây dựng và phát triển công ty.
     
     Trên c
ơ sở đó, Đảng ủy công ty định hướng hoạt động kinh doanh của công ty năm 2014 là nâng cao chất lượng bảo quản, chăm sóc công viên, cây xanh; tiếp tục giữ vững và mở rộng thị phần hiện có; nâng cao năng lực và tăng cường tham gia đấu thầu thi công, chăm sóc các công trình chuyên ngành; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các vườn ươm cây xanh hoa kiểng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu thực tế của công ty; tổ chức tốt Hội hoa xuân lần thứ 35 Tết Nguyên Đán Ất Mùi.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiên định lập trường cho cán bộ, đảng viên là một mắt xích quan trọng, là nhân tố quyết định để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn.Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp về công tác tư tưởng, tuyên truyền vận động, tích cực phòng chống biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và công nhân lao động; duy trì hoạt động tổ dư luận xã hội và các hình thức khác nhau nắm bắt và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng về các vấn đề đang được quan tâm nhiều; lãnh đạo, phối hợp giữa các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến về tư tưởng và hành động trong toàn thể cán bộ, công nhân viên; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong tập thể cán bộ, đảng viên toàn công ty.

     Báo cáo về sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, ông Trương Đăng Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty cho biết Đảng bộ công ty đã nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị 03. Các nội dung chủ yếu như: mời giảng viên trường Cán bộ tổ chức học tập các chuyên đề như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, chuyên đề “Phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”… Xây dựng những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện công ty; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên. Hàng năm đều có tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động. Cụ thể: năm 2012, tổ chức biểu dương 5 tập thể, 6 cá nhân cấp công ty tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 19/5/2011 - 19/5/2012. Đảng bộ công ty có 3 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu được biểu dương cấp Sở. Năm 2013, tổ chức biểu dương 4 tập thể, 9 cá nhân cấp công ty tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 19/5/2012 - 19/5/2013.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Lê Thị Hồng Hậu, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp TP.HCM đã đánh giá cao và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đã nỗ lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh kinh tế năm 2013 có nhiều khó khăn. Trên cơ sở đó, bà Lê Thị Hồng Hậu đề nghị trong năm 2014, Đảng bộ Công ty cần đánh giá một cách sâu sắc những hạn chế yếu kém, tăng cường phê bình và tự phê bình để kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót để kết quả thực hiện được thành công toàn diện trên nhiều mặt, trong đó nhiệm vụ trọng tâm vẫn là tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng để phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước.
Hội nghị cũng đã công bố Quyết định bổ sung ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc Công ty tham gia Ban chấp hành Đảng ủy Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015; Quyết định công nhận kết quả đánh giá chất lượng 10 chi bộ bộ phận và 149 đảng viên; Quyết định khen thưởng đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.