Hội nghị người lao động năm 2015

     Ngày 27/3, Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM năm 2015 đã diễn ra tại hội trường Công ty với sự tham dự  của 158 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 viên chức- người lao động của Công ty cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP.HCM và Công đoàn Các doanh nghiệp công ích và dịch vụ thương mại TP.HCM.

     Hội nghị đã trao đổi và thống nhất các nội dung như: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2014; báo cáo tổng kết kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015 của Công ty; báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị người lao động cấp tổ, phòng, ban, đơn vị trực thuộc và tổng hợp các ý kiến đóng góp cho đơn vị và Công ty; bầu đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại của Công ty…

      Tại hội nghị, các góp ý, kiến nghị của người lao động về phương hướng kinh doanh,  đặc biệt là quy chế trả lương, thưởng đã được lãnh đạo công ty tiếp thu và giải đáp thỏa đáng. Qua thực hiện thỏa ước lao động tập thể song song với giám sát chế độ chính sách, trong năm 2014, từ nguồn quỹ phúc lợi, ban giám đốc và Công đoàn đã chi hơn 16,6 tỉ đồng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; người lao động được ổn định việc làm với thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng.
Tuy nhiên, theo ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc Công ty cho biết trong năm 2015, Công ty sẽ đứng trước không ít khó khăn, thách thức do tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành, sự tiết giảm mức phân bổ kinh phí duy tu mảng xanh đô thị từ nguồn vốn Ngân sách; tình hình thời tiết trong điều kiện biến đổi khí hậu tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng thường xuyên đến việc chăm sóc và đảm bảo tính an toàn của hệ thống cây xanh đô thị.

     Vì vậy, thời gian tới, để đảm bảo ổn định thu nhập, chăm lo đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho viên chức- người lao động, Công ty cần tiếp tục làm tốt công tác duy tu bảo quản hệ thống công viên, cây xanh, chấn chỉnh hoạt động các vườn ươm nhằm khai thác hiệu quả các vườn ươm; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tham mưu về công tác đấu thầu và về áp dụng các chính sách thuế mới có hiệu lực trong năm 2015 nhằm đảm bảo phát huy lợi thế về năng lực cạnh tranh của Công ty; chủ động sáng tạo triển khai công tác nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ có hiệu quả vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty…