Hội nghị Người lao động 2017

   Ngày 27/03/2017, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2017.
   Hội nghị đã thống nhất và thông qua các nội dung : Báo cáo tổng kết quá trình hội nghị người lao động cấp tổ, phòng, đơn vị năm 2017; Tổng hợp ý kiến của người lao động; Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2016; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Hội nghị thống nhất đánh giá thỏa ước lao động tập thể được thực hiện tốt, bảo đảm quyền lợi chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; người lao động được ổn định việc làm và thu nhập .…

   Tại hội nghị, các góp ý, kiến nghị của người lao động về phương hướng kinh doanh, đặc biệt là về việc thực hiện cổ phần hóa công ty và chế độ cho người lao động … đã được lãnh đạo công ty tiếp thu và giải đáp thỏa đáng. Hội nghị cũng thống nhất sửa đổi một số nội dung và tiến hành ký kết mới Thỏa ước lao động tập thể năm 2017. Đồng thời, Chủ tịch Công đoàn Công ty cũng đã phát động phong trào thi đua trong toàn Công ty, quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2017.
   Hội nghị đã thành công tốt đẹp với 100% đại biểu biểu quyết thống nhất và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2017.