Hội nghị học tập và và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

     Ngày 18/4, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sinh hoạt Đảng bộ quý II/2014.

     Hội nghị  đã nghe Thạc sĩ Phạm Ngọc Lợi, giảng viên trường Cán bộ TP trình bày những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; giới thiệu những tấm gương, hành động, việc làm cụ thể của Bác trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo. 

     Các đại biểu còn được quán triệt một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trong giai đoạn hiện nay. Đó là tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt NQ TƯ 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; coi trọng việc xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; không ngừng hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật.
Đảng bộ Công ty xác định việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là việc làm thường xuyên, lâu dài, nên trong chương trình chỉ đạo tháng, quý, sáu tháng đều có nhận xét, đánh giá về việc thực hiện làm theo.
Đây là dịp để từng cá nhân tự đánh giá, soi rọi lại bản thân để phát huy hơn nữa những mặt tích cực, kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyết điểm.
 
     Trong quý 2, hoạt động của Đảng bộ Công ty tập trung vào các nội dung sau: Tổ chức thông tin thời sự định kỳ; tổ chức về nguồn trong tháng 5; duy trì hoạt động tổ dư luận xã hội, đồng thời kết hợp các hình thức khác nhau nhằm nắm bắt và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng về các vấn đề đang được quan tâm tại đơn vị; tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, giúp thực hiện các chủ trương, định hướng hoạt động của Công ty sau Hội nghị Người lao động các cấp. Chương trình Phối hợp cùng chính quyền tổ chức hội thi Bàn tay vàng năm 2014, tham gia Hội thao Hiệp hội công viên cây xanh Việt Nam, triển khai hội thao hội diễn truyền thống  công ty; tổ chức các hoạt động nhân ngày 1/6, ngày gia đình Việt Nam 28/6. Tiếp tục tổ chức các lớp bổ túc văn hóa cho người lao động của Công ty; xét chọn những trường hợp công nhân khó khăn về nhà ở để hỗ trợ xây mái ấm Công đoàn năm 2014; tổ chức đối thoại định kỳ…