Hội nghị Đảng bộ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM

CVCX - Ngày 04/11/2021 Đảng ủy Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM đã tổ chức hội nghị Đảng bộ Công ty sinh hoạt chuyên đề Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Nghị quyết Đảng bộ Công ty tháng 11/2021. Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đến ông Trần Chí Cường- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty và khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020-2021, “Dân vận khéo” năm 2021.

Bí thư Đảng ủy Trần Chí Cường nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đại diện Chi bộ Văn phòng 2 nhận Giấy khen tập thể thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”

Các cá nhân nhận Giấy khen thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”

Đại diện Chi bộ Văn phòng 2 nhận Giấy khen tập thể điển hình Dân vận khéo cấp Khối

Các cá nhân nhận Giấy khen tập thể điển hình Dân vận khéo cấp Khối

Các tập thể nhận Giấy khen tập thể điển hình Dân vận khéo cấp Công ty


Các cá nhân nhận Giấy khen tập thể điển hình Dân vận khéo cấp Công ty