Đưa đoàn hỗ trợ khắc phục thiệt hại cơn bão số 9

CVCX- Nhằm hỗ trợ khắc phục các thiệt hại về cây xanh do cơn bão số 9 gây ra tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM cử một đội công nhân chuyên nghiệp đến thành phố Tam Kỳ để phối hợp với các đồng nghiệp tại đây.


Họp đoàn trước khi xuất phát
Họp đoàn trước ngày khởi hành, ông Lê Công Phương- Giám đốc Công ty dặn dò anh em công nhân cần đặc biệt chú ý an toàn lao động khi mưa bão vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Đội công nhân của Công ty xuất phát vào sáng ngày 30/10/2020.