Đảng ủy Khối tặng Giấy khen đến Đảng bộ Công ty

CVCX- Ngày 2/7/2020, tại hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và chương trình 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố đã trao Giấy khen đến tập thể Công ty, Chi bộ Văn phòng 2 và 06 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020.


Ông Đỗ Văn Tuấn trao Giấy khen đến tập thể Công ty và Chi bộ Văn phòng 2
Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, Bí thư Trần Chí Cường cho biết, giá trị thực hiện về sản xuất kinh doanh chính ước đạt 57,1% so với kế hoạch năm, về sản xuất kinh doanh khác ước đạt 40,55% kế hoạch năm. Đảng bộ Công ty đã thực hiện các chương trình công tác của Đảng ủy và các văn bản của Đảng ủy cấp trên; Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các nội dung Nghị quyết lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; Kiện toàn nhân sự tổ công tác thực hiện Quy định 1374, kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo 94; Thực hiện “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề 2020: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;… Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Tuấn- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của Đảng bộ Công ty trong công tác xây dựng Đảng. Ghi nhận kết quả này, Đảng ủy Khối đã quyết định tặng Giấy khen đến tập thể Công ty, Chi bộ Văn phòng 2 và 06 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020. Ở cấp Công ty, có 05 tập thể và 10 cá nhân được tặng Giấy khen danh hiệu này. Ngoài ra, Đảng ủy Công ty cũng đã biểu dương, khen thưởng 26 đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
BH

Các cá nhân nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối

Các tập thể và cá nhân nhận Giấy khen cấp Công ty: