Đảng bộ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM tổ chức Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2015-2017

     Sáng ngày 6/3, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM, Chi bộ Cửa ngõ Đông đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2017) nhằm đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ đã qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời bầu ra chi ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chi bộ để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đây là đơn vị được Đảng bộ Công ty chọn làm đơn vị “Đại hội điểm” nhằm rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội các chi bộ của Công ty.

     Thay mặt chi ủy, đồng chí Nguyễn Doãn Hải, Bí thư Chi bộ Cửa ngõ Đông, Giám đốc Công viên Cửa ngõ Đông đã trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

     Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết chi bộ đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng: đã làm tốt công tác tổ chức; công tác cán bộ, có lộ trình quy hoạch cán bộ quản lý cho những năm tới, đảm bảo có tính kế thừa; làm tốt công tác phát triển đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Về công tác chuyên môn, chi bộ đã lãnh đạo 2 đơn vị (gồm Công viên Cửa ngõ Đông và Xí nghiệp dịch vụ sân vườn) thực hiện tốt công tác duy tu và một số công tác khác; Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo hơn các năm trước; tham gia cùng công ty đấu thầu và trúng các gói thầu như: Đường Tỉnh Lộ 10B; kênh Ba Bò; trường Cán bộ Thành phố, đường Chu Văn An, cục thuế - Quận 2; đảm bảo việc làm; cải thiện thu nhập cho người lao động…
 
     Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 với những mục tiêu và giải pháp cụ thể như: Khối lượng công tác thuê bao và bảo quản công viên là 27 ha; Doanh thu thực hiện là 25 tỷ/năm; Bình quân thu nhập CB.CNV là 7.500.000 đ/người/tháng; công tác bảo quản công viên theo đúng quy trình kỹ thuật đạt yêu cầu chất lượng; kinh doanh có hiệu qủa, chăm sóc tốt các dịch vụ khách hàng bên ngoài, tìm kiếm thêm việc làm; chuẩn bị đầy đủ về nội lực để có sức cạnh tranh trên thị trường; chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ nhất là Xí Nghiệp Dịch vụ Sân Vườn và phát triển đảng viên (trong nhiệm kỳ phát triển ít nhất 04 Đảng viên), bảo đảm đúng quy trình. Đối với cấp uỷ trong chi bộ phải tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; là trung tâm của sự đoàn kết, có khả năng tập hợp cán bộ, Đảng viên và quần chúng; bám sát tình hình thực tiễn, tập trung thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách; phấn đấu xây dựng chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ…


     Sau một buổi làm việc nghiêm túc, thảo luận sôi nổi, dân chủ, công khai, đại hội đã tiếp thu được các ý kiến quí báu đóng góp, bổ sung vào báo cáo chính trị của chi bộ. Đại hội đã đánh giá đầy đủ những thành tích đã đạt được nhiệm kỳ 2012-2015, những tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đồng thời vạch ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 phù hợp với tình hình đổi mới trong giai đoạn hiện nay cũng như những khó khăn thách thức cần phải vượt qua.
   
     Đại hội chi bộ đã tiến hành việc bầu cấp ủy, bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2015 – 2017 một cách nghiêm túc và dân chủ. Kết quả bầu đồng chí Nguyễn Doãn Hải, Giám đốc Công viên Cửa ngõ Đông là Bí thư; đồng chí Nguyễn Hải Thông, Phó giám đốc Xí nghiệp dịch vụ sân vườn là Phó Bí thư và chi ủy viên là đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Phó giám đốc Công viên Cửa ngõ Đông.