Đại hội Hội Cựu chiến binh Công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2027

CVCX- Ngày 31/3/2022 đại hội Hội Cựu chiến binh Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên. Ông Trần Thiện Hồng được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua văn kiện đại hội và Nghị quyết đại hội.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027